Minirenseanlæg


Anlæg for rensning af spildevand

Byagers Brolægning tilbyder som autoriseret kloakmester også flere løsninger når det gælder rensning af spildevandet.

Vi tilbyder både nyetablering, vedligeholdelse og renovering af kloaksystemer, minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, pumpestationer, regnvandsbassiner o.l. samt byggemodning af grunde.


Tag os med fra starten

Kontakt os allerede i dag, og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for jer.
Vi tilbyder professionel rådgivning med udgang i jeres ønsker og behov, for hvilken løsning der vil være den rette for jer og jeres projekt.

Separat kloakering

af private og offentlige anlæg

Ved separering af spildevand og regnvand ledes vandet ud i et 2-stringssystem, således at spildevandet ledes via separat kloaksystem ud til rensningsanlægget, hvor imod regnvandet ledes ud til et regnvandsbassin, vandløb eller lignende.

Lovpligtigt i flere kommuner

Flere og flere kommuner vælger at denne mere miljørigtige løsning, som samtidig pålægger den enkelte grundejer at få kloakken separeret på grunden. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hos Byagers Brolægning er du i trygge hænder. Vi har stor erfaring med separering af eksisterende kloaksystemer samt nyetablering.

Kloakering i det åbne land

Vi tilbyder etablering, vedligeholdelse og renovering af både nedsivningsanlæg og minirenseanlæg.

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg kan være løsningen, hvis du bor udenfor et kloakeret område. Dette fungerer med en bundfældningstank efterfulgt af et biologisk/kemisk rensende modul, inden vandet udledes i eksempelvis en sø.

Nedsivningsanlæg

I områder hvor forholdene ikke tillader et minirenseanlæg, kan der søges om tilladelse til et nedsivningsanlæg. Et sådanne fungerer ligeledes med en bundfældningstank efterfulgt af en pumpe, som leder vandet ud i et siveareal med sivestrenge etableret i en speciel opbygning af sandarter under jorden.

Pumpestationer

Skal spildevandet transporteres over længere afstande, kan det være nødvendigt at hjælpe det på vej.
Kloakrørene hælder en smule, således at tyndekraften hjælper vandet på vej i den rigtige retning. For at rørene ikke skal ende for langt nede i jorden, kan de være nødvendigt at etablere en pumpestation, så vandet løftes op, inden det igen løber videre mod rensningsanlægget.

Regnvandsbassiner

Etablering af et regnvandsbassin kan være en rigtig god løsning til opsamling og rensning af regnvand. Ved store regnmængder og skybrud ledes regnvandet ud til bassinet, for at undgå overbelastning af kloakken og sammenblanding med spildevandet. Størrelsen på bassinet afhænger af hvor stort et opland det skal aftage fra.

Byggemodninger

for private og i den offentlige sektor

Når der udstykkes nye grunde skal de byggemodnes, før end de må bebygges.
Byggemodning af grunden består af anlægning af vej, fremføring af vand og el samt kloakering.

Som autoriseret kloakmester, kan vi hos Byagers Brolægning både udføre kloakeringen for hele området, hvis der er tale om etablering af f.eks et nyt parcelhuskvarter, samt etablering og tilslutning til kloaknettet for den enkelte grundejer.

Vi er ligeledes behjælpelige med udfyldelse af de rette papirer for etableringen af kloakeringen, og skulle du ønske det, påtager vi os gerne opgaven for udførsel af hele kloaksystemet på grunden, når huset skal bygges om det er parcelhusbyggeri eller større etablisamenter.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld vores kontaktformular, så vi kan tale om dit projekt.

    parallax background

    Skal vi hjælpe dig med belægningsarbejde?

    Hvis du har spørgsmål til vores ydelser, eller du gerne vil indhente et tilbud på en opgave, er du velkommen til at kontakte os. Du kan altid ringe eller sende os en mail.

    Ring nu Send os en mail Bestil tilbud

    Få tilbud