Har du fået et brev fra kommunen med krav om rensning af dit spildevand?

Minirenseanlæg og nedsivningsanlæg

Bor du på landet og har du ikke adgang til offentlig kloak, så kræver din kommune at du renser dit eget spildevand. Det kunne f.eks. være ved hjælp af et minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg. På denne side kan du læse mere om dine muligheder.

Byagers har indgående kendskab til landområderne i Slagelse, Kalundborg, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner

Vi har gennem mange års erfaring oparbejdet et stort kendskab og høj faglighed inden for nedsivningsanlæg og minirenseanlæg i Slagelse Kommune, Kalundborg Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune. Ved hjælp af løbende kurser sørger vi altid for at være opdaterede med den nyeste viden inden for kloakering i det åbne land, hvad enten det gælder nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller en tredje løsning.

Fordele ved nedsivningsanlæg

Fordele ved minirenseanlæg

Bestil gratis besøg af kloakmester

Få et helt uforpligtende besøg af Byagers kloakmester og få god rådgivning om hvilken type spildevandsrensning der passer bedst på din adresse.

Få et uforpligtende tilbud

Med et minirenseanlæg installeret af Byagers, er du sikret et veludført, holdbart og professionelt stykke arbejde, hvor kvaliteten altid er i top, hvor alt udføres efter en nøje planlægning. Byagers installerer nedsivningsanlæg og minirenseanlæg på hele Sjælland.

Spørgsmål og svar forbedret spildevand

Et påbud er noget miljøstyrelsen har pålagt kommunerne. Et påbud omhandler om at forbedre spildevandsrensningen, for at vi kan få bedre miljøforhold i søer og åer. Husspildevand indeholder organisk stof, fosfor og kvælstof, der er med til at belaste recipienterne(miljøet).
Du skal grundig undersøge dine muligheder der findes. Der er stor forskel på størrelse, afstandskrav, vedligeholdelse og økonomi i de forskellige anlæg.
  • – Tilmelding af Offentlig kloak
  • – Nedsivning via bundfældningstank
  • – Samletank med kommunal tømningsordning
  • – Pilerenseanlæg via bundfældningstank
  • – Minirenseanlæg via bundfældningstank
  • – Beplantet filteranlæg via bundfældningstank
  • – Biologisk sandfilteranlæg via bundfældningstank.

Rensekrav er noget kommunen påligger efter geografiske områder og bestemmer hvor meget der skal renses, for de forskellige stoffer.
Der arbejdes med fire rensklasser:

SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
O: Reduktion af organisk stof

Klasse Nedsivning Biologisk sandfilter Rodzoneanlæg Beplantet filteranlæg Pile anlæg Minirensningsanlæg Samletank
SOP x x x x
SO x x x x x x
OP x x x x
O x x x x x x x

Nedsivningsanlæg består af bundfældningstank, fordeler rør, fordelerlag og evt. pumpe.

Efter spildevandet har placeret bundfældningstanken og sorteret de organiske stoffer fra, vil det enten ved gravitation eller pumpe ledt gennem siveslanger og fordelerlag, over et større areal.

Fordele ved nedsivning er:
• At der ikke kraves nogen recipient (sø/å løb).
• Minimalt vedligehold.
• Minimale udgifter, fremadrettet.
• Opfylder alle rensekrav.

Ulemper ved nedsivning:
• Der kraves stor plads til at etablere det.
• Store afstandskrav.
• Jorden skal være egnet til nedsivning.
• Der må ikke køres med større genstande ovenpå, efter etablering.
• Der må ikke bygges eller ligges belægning ovenpå efter etablering.
• Dyr i etablering (typisk 60.000-95.000 kr.).

Minirensningsanlæg består af bundfældningstank, pumpe og evt. kemikalie beholder.

Efter spildevandet har placeret bundfældningstanken, tilsættes automatisk kemikalier (ved skærpet rensekrav) og derefter ledes det ud til recipient(sø/å/markdræn/faskiner).

Fordele ved minirensningsanlæg:
• Hurtigt at montere.
• Kræver minimalt plads.
• Billig i etablering (typisk 30.000-50.000 kr.)
• Minimum afstandskrav.
• Kan opfylde alle rensekrav.

Ulemper ved minirensningsanlæg:
• Dyrt i indkøb (50.000-70.000 kr.).
• Lovpligtigt services eftersyn (typisk 2500-3000 kr. om året).
• Kraver en recipient.

Et beplantet filteranlæg er udført med en tæt membran i sider og bund og spildevandet bliver fordelt over et filterlag, hvori der er plantet tagrør.

Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer, der sidder på planterødderne og på sandkornene, under forbrug af luftens ilt. Under filteret opsamles det rensede vand i dræn og føres til nedsivning (faskine eller sivedræn) eller udledes på anden måde (vandløb, grøft, hoveddræn eller lign.).

Fordele ved beplantet filteranlæg:
• Kræver minimalt plads.
• Billig i etablering (typisk 30.000-50.000 kr.).
• Kan være kønt at se på.
• Små afstandskrav.
• Kan opfylde alle rensekrav.

Ulemper ved beplantet filteranlæg:
• Lugtsener kan forekomme.
• Meget vedligehold.
• Kan have dårlig virkning om vinteren
• Dyr i indkøb (typisk 50.000-60.000 kr.).

Tilmelding til offentlig kan kun ske hvis kommunen tilbyder det. Det sker ved at man betaler en tilslutningsafgift og derefter afledningsafgift.

Kommunen vil derefter etablere en pumpebrønd eller fører et stik ind (typisk 1 meter ind på grunden). Det er så lodsejeren ansvar at hyrer en autoriseret kloakvirksomhed, til at tilslutte den eksisterende kloak.

Fordele ved offentlig kloak:
• Nul vedligehold (kommunens ansvar)
• Typisk let at etablere.
• Kan være billigt at etablere.

Ulemper ved offentlig kloak:
• Dyrt i tilslutningsafgift (typisk 60.000-80.000 kr.).
• Årlig afledningsafgift.

Få tilbud