Etablering og vedligeholdelse af dræn


Etablering af dræn

Som autoriseret kloakmester tilbyder Byagers Brolægning både rådgivning, planlægning og etablering i forbindelse med anlægning af dræn. Vi har en professionel tilgang til udførsel af opgaverne, og går ikke på kompromis med kvalitet og holdbarheden af vores arbejde.

Vi anlægger både dræn i beboelsesområder, i det åbne landskab, på marker og på ridebaner. Dræning er en effektiv måde hvorpå at bortlede vandet, for at undgå gener og ødelæggelse.

Vi tilbyder også etablering af pumpebrønde og andre løsninger, for at afhjælpe vandproblemer på grunden.

Læs også nærmere om separat afledning af regnvand og spildevand, på vores side om minirenseanlæg og separat kloakering.

Vandafledning

Der bliver større og større behov for vandafledning i takt med de stigende nedbørsmængder. Vandafledning kan være mange ting så som rigtigt fald på belægningen, særlig belægningstype som sørger for øjeblikkelig nedsivning af regnvand til grundvandet udenom kloaksystemet, omfangsdræn og klima bassiner.

Klima og skybrudsikring

De klimaændringer vi oplever medfører oftere skybrud og øgede regnvandsmængder, hvilket kan give store problemer for kældre og lavtliggende byggeri, da kommunens kloaksystem ikke altid har kapacitet til at håndtere de store mængder vand.

Vi rådgiver indenfor og udfører etablering af skybrudveje, nedsivnings løsninger og klima bassiner som forsinkelses og fordampnings bassiner.

Skader på bygninger

I bygningssammenhæng er vandafledning også sikring ved gennemtrængelig vand i fuger og revner i f.eks. fundamentet kombineret med nedløb, omfangsdræn, pumpebrønde og kloakrenovering.

Omfangsdræn

Fugt i kælderen, fugtskjolder på væg og gulv eller puds der krakelerer, kan give råd og svamp og medføre dårligt indeklima og kælderen kan blive direkte ubrugelig.
Ved for høj fugtighed omkring huset er et omfangsdræn den rette løsning. Et omfangsdræn er et afvandingsrør der ligges i ærtesten eller filtergrus, rundt om ejendommen langs soklen. Dette bortleder den overskydende vand fra soklen, hvorved denne holdes tør og risikoen for vandskader mindskes.

Periodevis høj vandstand

Dræn er også effektivt i andre sammenhæng, som på marker eller ved problemer med vand på grunden.

Dræn og pumpebrønde

Problemer med forhøjet vandstand på grunden, kan give store problemer i årets våde måneder.

Nedgravning af dræn og etablering af pumpebrønde, kan effektivt afhjælpe problemet i de belastede perioder, så man igen kan få glæde at arealet, samt beplantningen ikke tager skade af den høje vandmængde i jorden.

Vedligeholdelse og reparation

Vi foretager også oprensning og reparation af eksisterende dræn, og kommer gerne ud og gennemgår jeres nuværende løsning, ved øget behov for vandafledning.

Kontakt os allerede i dag

Udfyld vores kontaktformular, så vi kan tale om dit projekt.

    parallax background

    Skal vi hjælpe dig med belægningsarbejde?

    Hvis du har spørgsmål til vores ydelser, eller du gerne vil indhente et tilbud på en opgave, er du velkommen til at kontakte os. Du kan altid ringe eller sende os en mail.

    Ring nu Send os en mail Bestil tilbud

    Få tilbud